web analytics

Despre noi

Despărțământul ASTRA Codlea a funcționat din 10 octombrie 1926 până în anul 1948. La data de 03 noiembrie 2013 s-a hotărât reluarea activității sub denumirea – Despărțământul ASTRA “Dr. Nicolae Căliman” Codlea.  Asociație cultural-ştințifică şi educativă, Despărțământul promovează interesele de propăşire a națiunii române. Pentru a realiza pe deplin scopurile şi menirea ASTREI s-au stabilit strânse colaborări cu: instituțiile de învățământ, bisericile din municipiu, Casa de cultură, Biblioteca Municipală, alte instituții şi asociații locale, naționale și internaționale.

Cultura poporului român, spirituală sau materială, cultă sau populară, constitue baza de plecare a activităților desfăşurate  în Despărțământ. Promovarea acestei culturi este scopul programului nostru de activitate în toate obiectivele lui. Am plecat de la valorificarea patrimoniului cultural local, s-au reînfințat cercurile de meserii, s-au atras copii şi tineri în cunoaşterea obiceiurilor, a tradițiilor, a colindelor, a dansurilor şi cântecelor populare şi păstrarea lor ca parte intrinsecă a culturii române. S-au organizat activități în Codlea şi localitățile învecinate, activități de interes local, național şi internațional.

Despărțământul ASTRA “Dr. Nicolae Căliman” din Codlea sărbătorește în anul 2020,  94 de ani de la înființare, prilej de mândrie şi imensă bucurie, de analiză, de stabilire şi asumare a activitățiilor viitoare. Cu un colectiv inimos, cu mulți tineri, cu sprijinul unor personalități din mediul academic suntem siguri că rolul şi obiectivele noastre vor fi atinse.